phone booking 0 2247 1111 สาขาอนุสาวรีย์
phone booking 0 2495 7300 สาขาสุขุมวิท
Choose Movie
Choose Location
X CLOSE
Avatar : The Way of Water
อวตาร : วิถีแห่งสายน้ำ
วันที่เข้าฉาย : 14/12/2022
Violent Night
คืนเดือด
วันที่เข้าฉาย : 01/12/2022
Bua-Pan-Fun-Yub
บัวผันฟันยับ
วันที่เข้าฉาย : 24/11/2022
The Menu
เมนูสยอง
วันที่เข้าฉาย : 17/11/2022
Black Panther: Wakanda Forever
แบล็ค แพนเธอร์: วาคานด้าจงเจริญ
วันที่เข้าฉาย : 09/11/2022
Submit
Cancel
CENTURY THE MOVIE PLAZA
VICTORY MONUMENT
CENTURY THE MOVIE PLAZA
SUKHUMVIT
X CLOSE
03 February 2020
เดินห้างอย่างปลอดภัย ห่างไกลไวรัส

(3 กุมภาพันธ์2563) เวลา 10.30น. เขตวัฒนาลงพื้นที่ร่วมกันแจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง และเชื้อไวรัสโคโรนา โดยมีนางสาว สมปอง กาญจน์พิบูลย์ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลเขตวัฒนา และ

นางชวัณรัตน์ เจียมอุดมสิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าพยาบาล สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ศูนย์ 21 วัดธาตุทอง  ศูนย์บริการสารงธารณสุข 10 สุขุมวิทเขต นักเรียนจิตอาสา ผู้แทนศูนย์การค้าเซ็นจูรี่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

พร้อมทั้งได้มีการแจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5  และเชื้อไวรัสโคโรนา ให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ณ ห้างสรรพสินค้า Century The Movie Plaza