phone booking 0 2247 1111 สาขาอนุสาวรีย์
phone booking 0 2495 7300 สาขาสุขุมวิท
Choose Movie
Choose Location
X CLOSE
The Boogeyman
เดอะ บูกี้แมน
วันที่เข้าฉาย : 01/06/2023
Spider - Man : Across The Spider - Verse
สไปเดอร์-แมน : ผงาดข้ามจักรวาลแมงมุม
วันที่เข้าฉาย : 31/05/2023
The Little Mermaid
เงือกน้อยผจญภัย
วันที่เข้าฉาย : 25/05/2023
Fast & Furious X
เร็ว... แรงทะลุนรก 10
วันที่เข้าฉาย : 17/05/2023
Submit
Cancel
CENTURY THE MOVIE PLAZA
VICTORY MONUMENT
CENTURY THE MOVIE PLAZA
SUKHUMVIT
X CLOSE
03 February 2020
เดินห้างอย่างปลอดภัย ห่างไกลไวรัส

(3 กุมภาพันธ์2563) เวลา 10.30น. เขตวัฒนาลงพื้นที่ร่วมกันแจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง และเชื้อไวรัสโคโรนา โดยมีนางสาว สมปอง กาญจน์พิบูลย์ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลเขตวัฒนา และ

นางชวัณรัตน์ เจียมอุดมสิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าพยาบาล สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ศูนย์ 21 วัดธาตุทอง  ศูนย์บริการสารงธารณสุข 10 สุขุมวิทเขต นักเรียนจิตอาสา ผู้แทนศูนย์การค้าเซ็นจูรี่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

พร้อมทั้งได้มีการแจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5  และเชื้อไวรัสโคโรนา ให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ณ ห้างสรรพสินค้า Century The Movie Plaza