Century Food Center : ศูนย์อาหารที่รวมหลากหลายเมนูมาไว้ในที่เดียว

บนพื้นที่กว้างขวางชั้น B ท่านจะได้พบกับร้านอาหารหลากหลายแบรนด์ ซึ่งตกแต่งด้วยความทันสมัยบรรยากาศดี และรื่นรมย์กับอาหารนานาชนิด บริการในห้องปรับอากาศ อาหารสะอาดได้มาตรฐาน
เวลาเปิดให้บริการ  
- เริ่มตั้งแต่ 9.00 ถึง 19.00 น.บนพื้นที่กว้างขวางชั้น B ท่านจะได้พบกับร้านอาหารหลากหลายแบรนด์ ซึ่งตกแต่งด้วยความทันสมัยบรรยากาศดี และรื่นรมย์กับอาหารนานาชนิด บริการในห้องปรับอากาศ อาหารสะอาดได้มาตรฐาน
เวลาเปิดให้บริการ  
- เริ่มตั้งแต่ 9.00 ถึง 19.00 น.

Century Food Center บนพื้นที่กว้างขวางชั้น B (ใต้ดิน) ท่านจะได้พบกับร้านอาหารหลากหลาย ซึ่งตกแต่งด้วยความทันสมัยบรรยากาศดี และรื่นรมย์กับอาหารนานาชนิด บริการในห้องปรับอากาศ อาหารสะอาดได้มาตรฐาน

ร้านค้าในพื้นที่
เวลาเปิดให้บริการ เริ่มตั้งแต่ 10.00 ถึง 19.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดพื้นที่ขาย ติดต่อได้ที่ Hoting Line : 02-247-1111 ต่อ 37